تجهیزات پزشکی و بیمارستانی (مصرفی و سرمایه ای)

تجهیزات پزشکی شامل تجهیزات پزشکی خانگی و تجهیزات پزشکی بیمارستانی است که به دو گروه عمده مصرفی و سرمایه ای تقسیم میشوند. شرکت امیر بهین طب عرضه کننده انواع تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای برای بیمارستان ها و کلینیک ها و منازل از بهترین برندهای دنیا با مناسب ترین قیمت و خدمات پس از فروش میباشد.