اجاره تجهیزات پزشکی :

با توجه به شرایط بیمارستانها و مراکز درمانی و همچنین بیماری همه گیر کرونا ، بسیاری از بیمارستانها با معضل کمبود تخت بیمارستانی و تجهیزات مواجه بوده و از طرف دیگر با توجه به ویروس کرونا بعضی بیماران ترجیح دارند که در منزل بستری گردند .

به طور مثال با توجه به تعداد بالای بیماران کرونایی بعضی از مراکز با مشکل دستگاه های تنفسی مواجه هستند که فرد بستری شونده میتواند دستگاه مورد نظر خود را اجاره کرده و در بیمارستان یا درمانگاه استفاده نماید

همچنین بیمار ممکن است با توجه به شرایط کرونایی بخواهد در منزل بستری شود که به این منظور نیز باید فرد برخی تجهیزات مورد نیاز را اجاره کرده و استفاده نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اجاره تجهیزات پزشکی با ما تماس بگیرید :

021-66174715
021-66174721
09104159176