طبابرن

مشخصات و ویژگی های پانسمان طبابرن تریتا :

آنتی اکسیدان قدرتمند و کاهش التهاب در زخم :
گونه های فعال اکسیژن ترکیبات آنتی میکروبیال بدن هستند.
اما غلظت های بالای ROS موجب التهاب مزمن و تخریب در محل زخم می گردد.
پانسمان طبابرن به واسطه نانو ذرات طلا با اثرات آنتی اکسیدانی خود در محل زخم،
از تشکیل بیش از حد ROS جلوگیری کرده و التهاب را کاهش می دهد؛ در نتیجه ترمیم زخم تسریع می گردد.

رگزایی و تسریع ترمیم زخم:
پانسمان طبابرن به روش های متعددی مانند افزایش رشد و میتوز سلول های فیبروبلاست، افزایش مهاجرت سلولی، تحریک آنژیوژنز، اثرات آنتی اکسیدانی و کاهش التهاب، بر روند ترمیم زخم موثر می باشد، که به دلیل اثر گذاری بر هر چهار مکانیسم فوق، پانسمان طـبابرن بهبود زخم را بسیار تسریع می کند.

کاهش درد بیمار:
یکی از نارضایتی های بیماران (به خصوص در زخم های سوختگی)، درد ناشی از زخم و تعویض پانسمان است.
پانسمان طبابرن از طریق هیدراسیون پایانه های عصبی و کاهش غلظت برادیکنین، میزان درد بیماران را کاهش می دهد.

درمان عفونت و اثرات آنتی میکروبیال با طیف گسترده:
پانسمان طبابرن از یک سو از طریق ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم ها و از سوی دیگر از طریق اتصال DNA میکروارگانیسم و جلوگیری از رشد، میتوز و عملکرد میکروب ها باعث نابودی و غیر فعال گشتن میکروارگانیسم ها می گردد. بنابراین پانسمان طـبابرن به وسیله نانو ذرات طلا اثرات آنتی میکروبیال دوگانه باکتریوسیدال و باکتریواستاتیک دارد و بر روی انواع میکروارگانیسم های مقاوم به درمان اثرگذار است.

ایجاد رطوبت ایده آل در سطح زخم:
پانسمان طبابرن از طریق اسمز توانایی رطوبت رسانی به زخم و همچنین جذب ترشحات زخم را دارد،
در نتیجه در زخم های کم اگزودا رطوبت رسانی به زخم را انجام می دهد.
این پانسمان در زخم های با ترشح متوسط نیز اگزودای زخم را جذب کرده و رطوبتی ایده آل را ایجاد می کند.

عدم چسبندگی به زخم:
پانسمان طبابرن در هنگام استفاده کاملا بستر زخم را می پوشاند اما چسبندگی به سطح زخم ندارد
و در هنگام تعویض بدون آسیب به سطح زخم و بدون ایجاد درد، تعویض می گردد.

طبادرم پلاس نقره

مشخصات و ویژگی های پانسمان طبادرم پلاس نقره :

درمان عفونت و فرمولاسیون آهسته رهش نقره :
نانو ذرات کریستالی نقره موجود در پانسمان طـبادرم پلاس نقره به دلیل کاهش سایز ذرات نقره تا حد نانو نفوذ پذیری بسیار بالایی به درون میکروارگانیسم ها داشته و اثرات آنتی میکروبیال قدرتمندی را در بستر زخم ایجاد می کند.علاوه بر این به دلیل استفاده از ذرات کریستالی و بدون بار نقره در ساختار پانسمان و همچنین آزادسازی تدریجی نقره از داربست پانسمان، فرمولاسیون آهسته رهش از نقره فراهم می شود که اثرات آنتی میکروبیال آن تا ۷۲ ساعت حفظ می گردد.

حفظ رطوبت بهینه در سطح زخم :
به دلیل ساختار مرطوب پانسمان طـبادرم پلاس نقره ، رطوبت رسانی ایده آل در سطح زخم صورت گرفته
و شرایط مناسب جهت تقویت دبریدمان اتولیتیک فراهم می شود.

تسریع گرانولاسیون، اپیتلیزاسیون و مهار آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز :
فعالیت و غلظت بالای آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز در زخم های مزمن مانع ترمیم زخم می شود.
کلاژن به کار رفته در پانسمان طـبادرم پلاس نقره فعالیت آنزیم های MMP را تا حد ایده آل کاهش داده و مستقیما رشد و میتوز فیبروبلاست ها را افزایش می دهد.
علاوه بر این کلاژن درون ساز بدن انسان از آسیب آنزیم های MMP حفظ شده و ترمیم زخم سرعت می گیرد.

کاهش درد :
در ابتدای استفاده از پانسمان طبادرم پلاس نقره بیمار حس خنکی مطبوعی را در محل زخم تجربه می کند.
سپس به واسطه هیدراته کردن سطح زخم، باعث کاهش آسیب به کمپلمان های سلولی شده
و در نهایت از طریق کاهش غلظت برادی کینین باعث کاهش چشمگیر درد در ناحیه زخم می شود.

پودر بند آورنده ی سریع خونریزی طبااستاپ

مشخصات و ویژگی های طبااستاپ :

یکی از علل اصلی مرگ و میر در حوادث و همچنین جنگ ها خون ریزی بیش از حد بیماران و سربازان می باشد.
لذا استفاده از محصولی که روند خون ریزی زخم را کنترل کند و سرعت انعقاد خون را افزایش دهد نقش زیادی در کاهش نرخ مرگ و میر دارد.
طبااستاپ یک پانسمان پودری بسیار موثر در تسریع فرآیند هموستاز خون می باشد که سرعت انعقاد خون را افزایش داده و مانع خونریزی در بیماران دچار سوانح می گردد.

ویژگی های طبااستاپ:

عملکرد سریع:
طبااستاپ در تماس با خون، سرم خون را به خود جذب کرده و متورم می شود و
با ایجاد توده مشابه لخته خون و ایجاد مانع فیزیکی خون ریزی را متوقف می سازد.
ساختار گرانولی طبااستاپ سطح وسیعی را جهت جذب سرم خون فراهم کرده، در نتیجه سرعت و قدرت عملکرد پانسمان را افزایش می دهد.

غیر وابسته به مسیر های انعقاد خون:
مکانیسم عملکرد طبااستاپ کاملا مستقل از مسیر های طبیعی انعقاد خون بوده و با ایجاد یک مانع فیزیکی عمل می کند .
که در نتیجه در بیماران مصرف کننده دارو های ضد انعقاد خون قابل استفاده است.

زیست سازگاری و عدم ایجاد حساسیت:
ساختار های به کار رفته در طبااستاپ بیوپلیمر های زیست سازگار بوده و هیچ گونه حساسیتی را در محل خون ریزی ایجاد نمی کند.

عدم ایجاد گرما در محل خون ریزی:
بر خلاف سایر پانسمان های مورد استفاده در خون ریزی، مکانیسم طبااستاپ گرمازا نبوده
و هیچ گونه آسیبی را به بافت محل خونریزی و بافت اطراف ایجاد نمی کند.

استفاده آسان طبااستاپ:
ساختار پودری و نحوه بسته بندی پانسمان طبااستاپ، استفاده از این پانسمان را در محل خون ریزی بسیار تسهیل ساخته
و سرعت عملکرد کادر درمان را افزایش می دهد.

نحوه استفاده :
محل زخم را از خون پاکسازی کنید.
مقدار مناسبی از پودر طبااستاپ را مستقیما بر روی محل خونریزی بریزید، به طوری که محل خون ریزی را پوشش دهد.
یک گاز استریل را بر روی محل خونریزی قرار دهید و به مدت ۱ تا ۳ دقیقه محکم فشار دهید.
اگر خون ریزی ادامه یافت از مقادیر بیشتری از طبااستاپ استفاده نمایید وبه مدت ۳ دقیقه محل خونریزی را فشار دهید.

کاربرد :
خون ریزی های ناشی از:
تروما
جراحات جنگی
اصابت گلوله
اورژانس تا رساندن بیمار به بیمارستان
بریدگی ها و خراشیدگی
پس از دبریدمان
قابل استفاده برای بیماران مصرف کننده داروهای ضد انعقاد

اسپری آنتی سپتیک طباسپت

مشخصات و ویژگی های اسپری آنتی سپتیک طباسپت :

میکروارگانیسم های مقاوم به درمان و بیوفیلم ها از عوامل اصلی تاخیر در ترمیم زخم هستند .
درمان عفونت زخم یکی از چالش های اساسی در درمان زخم می باشد.
فرمولاسیون آنتی سپتیک طباسپت حاوی ترکیبات قدرتمند آنتی میکروبیال همچون پلی هگزانید (PHMB) می باشد که نه تنها بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها موثر بوده بلکه میکروارگانیسم های مقاوم به درمان را نیز پوشش می دهند.
PHMB پلیمر کاتیونی با ساختار مشابه پپتید های آنتی میکروبیال می باشد.
ترکیب PHMB به واسطه دو ویژگی منحصر به فرد اثرات آنتی میکروبیال با طیف اثر گسترده و زیست سازگار بودن، به عنوان ترکیبی ایده آل جهت استفاده در درمان عفونت زخم به شمار می رود.

ویژگی های طباسپت:

اثرات آنتی میکروبیال با طیف اثر گسترده:

امروزه درمان میکروارگانیسم مقاوم به آنتی بیوتیک ها (MDRO) چالش مهمی در فرآیند ترمیم زخم می باشد.
PHMB پلیمری با بار مثبت است که از طریق ایجاد جاذبه الکتروستاتیک با بارمنفی دیواره و غشا میکروارگانیسم ها، یکپارچگی غشا را از بین برده و موجب مرگ میکروارگانیسم ها می گردد.
PHMB بر طیف وسیعی از باکتری ها و قارچ ها و همچنین میکروارگانیسم های مقاوم به درمان موثر می باشد.
فلذا استفاده از PHMB در فرمولاسیون طباسپت نقش اساسی در پیشگیری و درمان عفونت زخم دارد.

کاهش بیوفیلم:

بیوفیلم ها گونه های مقاوم میکروارگانیسم ها هستند که نسبت به آنتی بیوتیک های معمول مقاوم اند.
اسپری آنتی سپتیک طباسپت به واسطه حضور PHMB، مانع تشکیل بیوفیلم می گردد. در نتیجه نقش به سزایی در تسریع ترمیم زخم خواهد داشت.

عدم ایجاد مقاومت میکروبی:

فرمولاسیون طباسپت حاوی ترکیبات آنتی میکروبیال قدرتمندی همچون PHMB است .
که نه تنها بر انواع مقاوم میکروارگانیسم ها موثر است، بلکه هیچ گونه مقاومتی نسبت به آن ایجاد نشده و اثرات آنتی میکروبیال تضمین شده ای را در درمان عفونت فراهم می کند.

اثرات آنتی میکروبیال سریع و طولانی مدت:

پس از استفاده از اسپری طباسپت اثرات آنتی میکروبیال طباسپت به سرعت آغاز شده و لایه نازکی از ترکیبات آنتی میکروبیال بر روی زخم باقی می ماند .که باعث حفظ طولانی مدت اثرات آنتی میکروبیال می شود.

قابل استفاده با پانسمان های مختلف:

ترکیبات به کار رفته در فرمولاسیون طباسپت با پانسمان های معمول تداخلی نداشته و به سادگی در ترکیب با انواع پانسمان ها قابل استفاده می باشد.

زیست سازگار:

از ویژگی های مهم محصولات آنتی سپتیک زیست سازگار بودن آن ها و عدم ایجاد عوارض می باشد.
ترکیبات موجود در اسپری آنتی سپتیک طباسپت من جمله PHMB همگی زیست سازگار هستند و هیچ گونه آسیبی را به سلول های محل زخم وارد نمی کنند.

کمک به تعادل رطوبت در محل زخم:

اسپری آنتی سپتیک طباسپت از طریق رطوبت رسانی به زخم در تسریع ترمیم زخم و برقراری تعادل رطوبت نقش دارد.

کاهش درد و بوی نامطبوع زخم:

درد در محل زخم و بوی نامطبوع از عوامل آزار دهنده بیماران می باشد.
فرمولاسیون طباسپت از طریق کنترل عفونت بوی نامطبوع ناشی از زخم را کاهش داده و در کاهش درد بیماران موثر است.

موارد استفاده:
جهت پاکسازی و درمان عفونت در شرایط (موارد) زیر:
زخم های دیابتی
زخم بستر
سوختگی ها
زخم های ناشی از رادیوتراپی
بریدگی ها و خراشیدگی ها
پس از اعمال جراحی
محل قرار گیری کاتتر های پزشکی مانند کاتتر ورید مرکزی، سوند های ادراری و ناحیه استومی

نحوه استفاده:
سطح زخم را از بقایای پانسمان قبلی پاکسازی کنید و سپس از اسپری آنتی سپتیک طباسپت در تمامی نواحی زخم استفاده کنید.

پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم

مشخصات و ویژگی های پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم :

پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم، پانسمانی پیشرفته با ساختار شبیه پوست انسان می باشد که به وسیله زیست پلیمرهای به کار رفته در ساختار پانسمان از قبیل کلاژن و مدیریت رطوبت، منجر به تسریع روند درمان زخم می شود. نوآوری منحصر به فرد پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم با اتکا بر به روزترین دستاوردهای علمی جهان در مقایسه با روش های معمول، درمانی کارآمد، سریع و مقرون به صرفه را برای بیماران به ارمغان می آورد. به کارگیری پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر و زیست سازگار با شباهت به ماتریکس خارج سلولی از طریق تحریک و القای روند بهبود زخم، گامی بزرگ در ترمیم بافت آسیب دیده می باشد. فرمولاسیون خاص طبادرم مزایایی فراتر از یک پانسمان هیروژل را فراهم می آورد که می توان به موارد زیر اشاره کرد.

تحریک تولید پروتئین در ماتریکس خارج سلولی و تسریع اپیتلیزاسیون:

جهت بهبود زخم، تعادل بین تولید بافت جدید و پاکسازی و تخریب بافت نکروز امری اجتناب پذیر است. در زخم های مزمن این تعادل به دلیل غلظت بالای آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز بر هم خورده و تخریب سلول ها نسبت به تولید پیشی می گیرد. حضور فاکتورهای رشد و خون رسانی مناسب در محل زخم نقش مهمی در افزایش سرعت تکثیر و رشد سلولی دارد. پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم محیطی ایده آل جهت حفظ و افزایش ماندگاری فاکتورهای رشد سلولی به وجود آورده و همچنین موجب تحریک تولید پروتئین های خارج سلولی از جمله کلاژن می گردد.

تسهیل دبریدمان اتولیتیک:

روش های گوناگونی جهت کاهش و جدا سازی بافت نکروز و اسلاف وجود دارد که تحت عنوان دبریدمان شناخته می شوند که یکی از ایده آل ترین روش ها، دبریدمان اتولیتیک می باشد. در روش دبریدمان اتولیتیک بدون دخالت عوامل خارجی، آنزیم های بدن به طور اختصاصی شروع به از بین بردن بافت نکروز شده می کنند و آسیبی به بافت سالم وارد نمی شود، لذا ایجاد شرایط مناسب برای تقویت دبریدمان اتولیتیک تأثیر به سزایی در روند پاکسازی بافت نکروز شده خواهد داشت. پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم از طریق مرطوب نگه داشتن زخم و همچنین ساختارهای پلیمری به کار رفته در آن محیطی مناسب را جهت عملکرد آنزیم ها ایجاد کرده و روند دبریدمان اتولیتیک را تقویت و تسریع می کند.

مدیریت اگزودای زخم:

ساختار ماتریکس سه بعدی طراحی شده پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم با فرآیند اسمز، توانایی مدیریت ترشحات زخم را دارا می باشد و در نهایت به دلیل ایجاد شرایطی مشابه با ساختار طبیعی پوست، بافت جدید با کیفیتی بسیار عالی تولید شده و در نتیجه نقش به سزایی در کاهش اسکار باقی مانده از زخم خواهد داشت.

افزایش رگزایی در بافت آسیب دیده:

یکی از معضلات در محل زخم به ویژه زخم های مزمن، از بین رفتن عروق و مویرگ های بافتی است. که این امر منجر به کاهش اکسیژن رسانی، تغذیه بافتی و دفع مواد زائد از بافت آسیب دیده می شود. لذا از بین رفتن و کاهش کارایی عروق، سرعت بهبودی زخم را بسیار کاهش می دهد. پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم با توجه به ساختاری بسیار مشابه ماتریکس سلولی، شبکه سه بعدی مناسبی را برای رگـزایی ایجاد می کند؛ از طرف دیگر این پانسمان به دلیل ساختار پلیمرهای به کار رفته در آن توانایی حفظ و افزایش ماندگاری فاکتورهای رشد سلولی را داشته و پروسه رگـزایی را تسهیل می کند.

رطوبت رسانی به سطح زخم:

به دلیل ساختار مرطوب پانسمان رطوبت رسانی بهینه در سطح زخم صورت گرفته و همچنین هیچ گونه آسیبی به بافت در حال ترمیم و بافت های اطراف زخم در زمان تعویض پانسمان وارد نمی شود. در ابتدای استفاده از پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم، بیمار حس خنکی مطبوعی را در محل زخم تجربه می کند. سپس به واسطه هیدراته کردن سطح زخم، کاهش آسیب به کمپلمان های سلولی و در نهایت از طریق کاهش غلظت برادی کینین باعث کاهش چشمگیر درد در ناحیه زخم می شود.

اثرات آنتی میکروبیال:

از بزرگ ترین معضلات و نگرانی ها تجمع میکروارگانیسم های مختلف و عفونت در محل زخم است.
مکانیسم اصلی اثرات آنتی میکروبیال پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم به این صورت است که از طریق اتصالات الکترواستاتیک بار مثبت زیست پلیمر به کار رفته در ساختار پانسمان، با بار منفی غشاء میکروارگانیسم و ممانعت از عملکرد مناسب غشاء، منجر به مهارمیکروارگانیسم می شود.
لذا در طول استفاده از پانسمان ماتریکس کلاژن طـبادرم بر روی بافت گرانوله هیچ گونه عفونتی ایجاد نمی شود.

موارد مصرف پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم :

زخم های ناشی از دیابت
زخم بستر
سوختگی درجه ۱ و ۲
زخم های وریدی و عروقی
زخم های جراحی
زخم های تروماتیک
زخم های حاد و مزمن
انواع خراشیدگی ها و بریدگی ها

طرز استفاده پانسمان ماتریکس کلاژن طبادرم :

دست های خود را بشویید و دستکش استریل بپوشید.
زخم را با محلول ضد عفونی کننده یا محلول نرمال سالین تمیز کنید.
با استفاده از یک قیچی استریل شده،
پانسمان طبادرم را به اندازه زخم برش دهید و آن را ۳ دقیقه در محلول نرمال سالین غوطه ور سازید.
پانسمان طبادرم را روی زخم قرار دهید.
زخم پوشیده شده با طبادرم را با گاز استریل و پانسمان ساده بپوشانید به طوری که بستر زخم را پوشش دهد.

پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن

مشخصات و ویژگی های پانسمان طباگرن :

فرمولاسیون محصول طباگرن از سری محصولات تریتا شامل گرانول های استریل سفید رنگ متشکل از زیست پلیمرهای طبیعی فعال بیولوژیکی می باشد. ساختار گرانولی طباگرن درزخم های حفره ای به دلیل دسترسی دشوار به سطح زخم بسیار ایده آل می باشد. همچنین ماهیت جاذب فرمولاسیون طباگرن، اگزودا و ترشحات ناشی از زخم را به طور قدرتمند جذب کرده و به فرم ژل درمی آید، در نتیجه نقش به سزایی در تقویت دبریدمان بافت نکروتیک دارد.

کاربرد:

انواع زخم­های حفره ای
انواع زخم­های اگزوداتیو حاد و مزمن
بسترهای زخم با دسترسی دشوار
زخم­های ناشی از دیابت
زخم بستر
سوختگی­های درجه ۱ و ۲

ویژگی های طباگرن  :

تسریع روند تشکیل بافت اپیتلیال(اپیتلیزاسیون)
با توجه به نقش اساسی سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست در بهبود زخم،بهره گیری از عوامل افزاینده رشد و تقسیم این سلول ها در پانسمان های نوین بسیار حائز اهمیت بوده و نقش به سزایی در شکستن سیکل معیوب ترمیم زخم های مزمن دارد. کلاژن موجود در فرمولاسیون طباگرن به طور مستقیم رشد و میتوز فیبروبلاست ها را افزایش داده و باعث کاهش فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز در بافت آسیب دیده می شود. در نتیجه به طور کلی روند اپیتلیزاسیون و ترمیم زخم تسریع می گردد.

جذب اگزودا و ترشحات زخم

محصول طباگرن به دلیل ساختار گرانولی خود سطح زیادی را جذب ترشحات زخم در مقایسه با پانسمان های ورقه ای در دسترس قرار می دهد
و در نتیجه نقش به سزایی در جهت جذب اگزودا زخم ایفا می کند.

حفظ رطوبت مناسب در سطح زخم

فرمولاسیون گرانولی طباگرن پس از جذب اگزودای زخم، محیطی مرطوب و شرایطی ایده آل جهت عملکرد آنزیم های بدن فراهم کرده،
همچنین دبریدمان اتولیتیک را تقویت می کند، از سوی دیگر روند ترمیم زخم با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

پوشانندگی کامل سطح زخم

ذرات گرانولی طباگرن کاملا بستر زخم را پوشش داده و هیچ ناحیه ای از سطح زخم بدون پانسمان باقی نمی ماند.

استفاده آسان

ساختار گرانولی طباگرن و بسته بندی این محصول موجب استفاده و قرار گیری آسان محصول بر روی زخم می شود،
به طوری که از یک سو عملکرد کادر درمان را بسیار تسهیل و تسریع کرده و از سوی دیگر بر روی زخم هایی با دسترسی دشوار نیز به راحتی قابل استفاده می باشد.

عدم آسیب به بافت هنگام تعویض پانسمان

به دلیل ساختار خاص طباگرن، گرانول ها به بستر زخم نمی چسبند و به سادگی با شستشوی زخم برداشته شده،
در نتیجه هیچ گونه آسیبی به بافت گرانوله در حال ترمیم وارد نمی کند، همچنین بیمار تعویض پانسمانی بی درد و بدون آسیب را تجربه خواهد کرد.

نحوه استفاده طباگرن :
زخم را دبرید کرده و با محلول ضد غفونی کننده یا سرم شستشو پاکسازی نمایید.
گرانول های طباگرن را به قطر ۳ میلی متر بر روی بستر زخم قرار دهید.
گرانول های طباگرن پس از تماس با اگزودا و ترشحات زخم متورم شده و افزایش حجم پیدا می کنند.
لذا از پر کردن کل حفره زخم تسط طباگرن خودداری گردد.
طباگرن را با یک پانسمان ثانویه مناسب پوشش دهید.
تعویض پانسمان گرانولی به میزان ترشحات و اگزودا زخم بستگی داشته و می تواند تا ۳ روز روی زخم بماند.
پس از برداشتن پانسمان ثانویه، طباگرن به راحتی با سرم شستشو از بستر زخم جدا می شود.
پانسمان طباگرن پس از تماس با ترشحات زخم رنگ کرم متمایل به زرد پیدا می کند که طبیعی بوده و نشانه عفونت نیست.

پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن پلاس نقره

مشخصات و ویژگی های طباگرن پلاس نقره :

از بزرگ ترین معضلات و نگرانی ها در ترمیم زخم تجمع میکروارگانیسم های مختلف و عفونت در محل زخم است.امروزه به دلیل گسترش گونه های مقاوم میکروبی و کاهش کارآیی آنتی بیوتیک های موجود، مسئله عفونت زخم به خصوص در بیمارانی که دچار اختلالات مویرگی هستند، بسیار جدی و پرمخاطره است.فرمولاسیون پانسمان طباگرن پلاس نقره از سری محصولات تریتا شامل گرانول های بیوپلیمری بر پایه پروتئین کلاژن بوده و از نانو ذرات کریستالی نقره جهت درمان عفونت استفاده گشته است. به کارگیری نانو ذرات کریستالی نقره در ساختار سه بعدی ژل شونده گرانول ها، فرمولاسیونی آهسته رهش را به ارمغان می آورد که اثرات آنتی میکروبیال را درتمام مدت استفاده از پانسمان ایجاد می کند. علاوه بر این به کارگیری پروتئین کلاژن و سایر بیوپلیمرهای موجود در فرمولاسیون، اثر گذاری پانسمان بر فاز گرانولاسیون را بسیار تسریع کرده و روند ترمیم زخم را تسهیل می گرداند.

اندیکاسیون های طباگرن پلاس نقره:

زخم های دارای عفونت
انواع زخم های حفره ای
انواع زخم های اگزوداتیو حاد و مزمن
بستر های زخم با دسترسی دشوار
زخم های ناشی از دیابت
زخم بستر
سوختگی های درجه ۱ و ۲

ویژگی های طباگرن پلاس نقره (TEBAGRAN PLUS Ag) :

اثرات آنتی میکروبیال و درمان عفونت:

ذرات نقره با مکانیسم های گوناگونی همچون ایجاد منافذ در دیواره میکروارگانیسم، ممانعت از همانند سازی DNA و تداخل با سیتوکروم های مختلف منجر به مرگ میکروارگانیسم می گردد. به کار بردن نانو ذرات کریستالی نقره در فرمولاسیون طباگرن پلاس به دلیل افزایش سطح ویژه نقره و افزایش میزان نفوذپذیری ذرات نقره به درون میکروارگانیسم، تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن، اثرات آنتی میکروبیال آن افزایش می یابد.

فرمولاسیون آنتی میکروبیال طولانی اثر:

علاوه بر این به کارگیری از ذرات کریستالی و بدون بار نقره و قرار گیری این ذرات در شبکه سه بعدی ژلی فرمولاسیون، رهش آهسته نانو ذرات نقره را به ارمغان می آورد و در نتیجه فرمولاسیون طباگرن پلاس اثرات آنتی میکروبیال طولانی اثر داشته و در کل مدت زمان استفاده از پانسمان بر روی زخم اثرات آنتی میکروبیال حفظ خواهد شد.

کاهش التهاب در محل زخم:

ترمیم بهینه زخم در گرو تعادل دقیق بین آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و مهار کننده های بافتی متالوپروتئینازها می باشد و بر هم خوردن این تعادل منجر به تخریب فاکتورهای رشد و مزمن شدن زخم می گردد. به کارگیری نانو ذرات کریستالی نقره از طریق کاهش بیان و تولید سایتوکاین های محرک التهاب ،کاهش عملکرد آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز و کاهش غلظت مدیاتور التهابی TNF-α، التهاب را کاهش می دهد.

تسریع روند گرانولاسیون:

کلاژن و سایر بیوپلیمر های به کار رفته در فرمولاسیون طباگرن پلاس به طور مستفیم رشد و میتوز سلول های فیبروبلاست را افزایش داده و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز را تا حدی کاهش می دهند. در نتیجه کلاژن درون ساز بدن حفظ شده، سیکل معیوب ترمیم زخم های مزمن شکسته شده و فرآیند گرانولاسیون و ترمیم زخم تسریع می گردد.

تسریع روند اپیتلیزاسیون:

کلاژن نوع I به کار رفته در فرمولاسیون پانسمان طباگرن پلاس نقش به سزایی در مهاجرت سلول های کراتینوسیت و ترمیم بافت اپیتلیال دارد و فعالیت آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز را کنترل می کند. علاوه بر این بر طبق مطالعات محققین این شرکت و همچنین به روز ترین مقالات علمی بین المللی به کار گیری نانو ذرات کریستالی نقره می تواند از طریق کنترل سایتوکاین های محرک فرآیند التهاب و آنزیم های پروتئاز روند اپیتلیزاسیون را تسریع می گرداند. شایان ذکر است بر طبق مطالعات نانو ذرات کریستالی نقره در این زمینه بسیار کارآمد بوده و املاح نقره در این راستا اثر گذاری چندانی ندارند.

جذب اگزودا و ترشحات زخم:

فرمولاسیون گرانولی طباگرن پلاس سطح وسیعی را جهت جذب اگزودا و ترشحات زخم به در دسترس قرار می دهد و در نتیجه در نقش به سزایی در مدیریت اگزودای زخم های با ترشح زیاد خواهد داشت.

حفظ رطوبت بهینه در سطح زخم:

گرانول های پانسمان طباگرن پلاس پس از جذب ترشحات و اگزودای زخم به فرم ژل تبدیل شده
و محیطی مرطوب و شرایطی ایده آل جهت عملکرد آنزیم های بدن فراهم کرده،
همچنین دبریدمان اتولیتیک را تقویت می کند.

پوشانندگی کامل سطح زخم:

ساختار گرانولی پانسمان بستر زخم را به طور کامل پوشش داده و هیچ ناحیه ای از سطح زخم بدون پانسمان باقی نمی ماند.

استفاده آسان از طباگرن پلاس نقره :

ساختار گرانولی و بسته بندی محصول موجب استفاده و قرارگیری آسان پانسمان بر روی زخم می شود.
به نحوی که از یک سو عملکرد کادر درمان بسیار تسهیل و تسریع شده و
از سوی دیگر بر روی زخم های با دسترسی دشوار نیز به سادگی قابل استفاده می باشد.

عدم آسیب به بافت هنگام تعویض پانسمان:

گرانول های پانسمان طباگرن پلاس نقره به بستر زخم نمی چسبند
و در هنگام تعویض پانسمان به سادگی با شستشوی زخم برداشته شده،
در نتیجه هیچ گونه آسیبی به بافت وارد نکرده و بیمار تعویض پانسمانی بی درد و بدون آسیب را تجربه خواهد کرد.

نحوه استفاده طباگرن پلاس نقره :

زخم را دبرید کرده و با محلول ضد عفونی کننده یا سرم شستشو پاکسازی نمایید.
گرانول های طباگرن پلاس نقره را به قطر ۳ میلی متر بر روی بستر زخم قرار دهید.
گرانول های طباگرن پلاس نقره پس از تماس با اگزودا و ترشحات زخم متورم شده،
به فرم ژل تبدیل می شود و افزایش حجم پیدا می کند.
لذا از پرکردن حفره زخم توسط طباگرن پلاس نقره خودداری گردد.
طباگرن پلاس نقره را با یک پانسمان ثانویه مناسب پوشش دهید.
تعویض پانسمان گرانولی به میزان ترشحات و اگزودا زخم بستگی داشته و می تواند تا ۳ روز بر روی زخم بماند.
در هنگام تعویض، پس از برداشتن پانسمان ثانویه،
طباگرن پلاس نقره به راحتی با سرم شستشو از بستر زخم جدا می شود.
پانسمان طباگرن پلاس نقره پس از تماس با ترشحات زخم رنگ کرم مایل به زرد پیدا می کند که طبیعی بوده و نشان دهنده عفونت نیست.