ما در مرکز نیکو کاری خورشید با مدد و یاری شما خیرین عزیز به برقراری ارتباط بین نیکوکاران و نیازمندان جامعه با رعایت اصول حفظ عزت نفس و کرامت انسانی محرومان، تحقق نیت خیر هموطنان نیکوکار را برای یاری‌رسانی به نیازمند عملی می‌سازیم .

ما و همکاران مدد کارمان در مرکز نیکو کاری در صدد هستیم تا با فراهم کردن زمینه‌های اجرایی لازم براساس امکانات بالقوه و بالفعل در سطح جامعه و در قالب طرح‌ها و کمپین‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی متعدد و همچنین همکاری و ارتباط و تعامل با دیگر مراکز نیکوکاری ومؤسسات خیریه و تشکل‌های مردمی در مراتب ترویج و احیاء فرهنگ احسان و نیکوکاری و اکرام ایتام و نشر سنت‌های حسنه اسلامی و جذب هر چه بیشتر مشارکت مادی و معنوی ایرانیان عزیز و خیراندیش در کاهش آلام جامعه مددجویی کشورپویا باشیم  .

بر این باوریم که بی‌تردید رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و کاستن از گرفتاری‌ها و مشکلات آنان در کشور ما که همواره در نمایش مسئولیت اجتماعی پیشرو بوده است تنها با همیاری و همدلی مردم نیک‌اندیش کشورمان محقق خواهد شد.

تنها شاید با هم قطعاً

مرکز نیکوکاری خورشید