فروش آمبولانس

شرکت آمبولانس نیما پ آ س

خرید و فروش نقد و اقساط آمبولانس ، تجهیز و بازسازی آمبولانس 
خرید ، فروش و تجهیز انواع خودروهای امدادی

خدمات بهداشتی درمانی مرکز حضرت ابوطالب

برخی از مشتریان شرکت آمبولانس نیما پ آ س

به اطلاع میرساند که فروش تجهیزات پزشکی فقط به داروخانه و مراکز درمانی انجام میشود .